EXPLORANDO O FUTURO COS NOSOS ESTUDANTES DE BACHARELATO E A MAXIA DA IMPRESIÓN 3D

 


 🎨✨    Hoxe, os nosos alumnos deseñaron un chaveiro co logo do centro, comezando en Adobe Illustrator, dándolle vida en 3D con Tinkercad e materializándoo coa nosa impresora 3D en Cura. 🚀🔧

A impresión 3D non só é fascinante, senón tamén unha ferramenta educativa poderosa. Aquí van algunhas das súas vantaxes pedagóxicas:

 1. Creatividade e Deseño:

  • Deseño Dixital: Con Adobe Illustrator, os estudantes liberan a súa creatividade e melloran as súas habilidades en deseño dixital.
  • Modelado 3D: En Tinkercad, transforman as súas ideas en modelos tridimensionais, comprendendo mellor as dimensións.
 2. Habilidades Técnicas:

  • Prototipado Rápido: Con Cura e a impresora 3D, experimentan o proceso de levar unha idea a un obxecto físico.
  • Resolución de Problemas: Enfrontan e resolven desafíos en cada etapa, desenvolvendo o seu pensamento crítico.
 3. Preparación Profesional:

  • Competencias Relevantes: Familiarízanse con ferramentas clave en campos como a enxeñería e o deseño.
  • Innovación e Emprendemento: Entenden o potencial da impresión 3D, inspirándoos a innovar.

Estamos emocionados de ver aos nosos estudantes mergullarse no mundo da impresión 3D e nas infinitas posibilidades que ofrece! 🌟👨‍🎓👩‍🎓 

IMPRESIÓN 3D#Impresión3D #EducaciónInnovadora #FuturoDixital #CreatividadeEn3D