PLURIBACH BLOG: COMPARTIMOS AS NOSAS RECOMENDACIÓNS MENTRES MELLORAMOS A NOSA EXPRESIÓN


Estes días nas tardes de Pluribach estamos a realizar o noso propio blog no cal comentamos os nosos gustos ou vivencias seguindo os formatos de Writing Tasks presentes en calquera exame oficial de lingua inglesa.

Deste xeito compartimos os nosos textos no blog de "Pluribach" para aprender dos nosos compañeiros. Ademais sempre vén ben coñecer novos temas de interese ou recomendacións da man dos nosos amigos.
Outro aspecto a traballar neste blog é a análise da tradución automática que ofrece Google sobre os nosos textos, verificando se realmente corresponde co que pretendemos expresar.