QUÍMICA "DIXITAL"

Non cabe dúbida de que estamos nun dos momentos máis "dixitais" da nosa vida, polo que non dubidamos en empregar todas as ferramentas ao noso alcance para traballar na aula.

Por iso, cambiamos a nosa aula habitual de Química de 2º Bach pola sala de informática para poder repasar diferentes conceptos da unidade facendo uso das ferramentas de Google.