TRABALLO EN EQUIPO, MATEMÁTICAS 4º ESO


Fai falta romper coa rutina para poder repasar contidos e exercicios de matemáticas dun xeito diferente. Traballar en equipo é,sen dúbida, un método do máis resolutivo.